Stralingsdeskundigheid niveau 4 voor medisch specialisten

Dat medisch specialisten een opleiding tot stralingsdeskundige moeten hebben is vastgelegd in de KeW-vergunning van het ziekenhuis. De eisen kunnen hierbij per vergunning verschillen. Hier enkele voorbeelden:
- Enkelvoudige vergunning, in I. Organisatie: Penitentiaire Inrichting Haaglanden te Den Haag
- Complex vergunning, in II. Organisatie: Erasmus Universitair Medisch Centrum te Rotterdam
- Complex vergunning, in II. Organisatie: Universiteit Maastricht te Maastricht
- Complexvergunning, in 1.7 lid 30 t/m 34: NRG voor de hoge flux reactor (HFR) te Petten

Documenten

- De beroemde "kruisjestabel" uit 1984. Op dit moment is dit nog steeds de basis voor de leerdoelen van de diverse stralingscursussen. De 4M-cursus komt hierin niet voor omdat deze pas in 1996 door de gezondheidsraad werd voorgesteld. De 4A-cursus wordt hier wel in omschreven.
- Intrekking "brief van Kruisinga" middels de brief van minister Borst aan de 2e kamer (2 juni 1999)
- Gezondheidsraadrapport GR 1996/04 "Deskundigheidseisen voor medische stralingstoepassingen"
- adviesaanvraag Opleiden deskundigen gebied stralingsbescherming aan Gezondheidsraad (12 november 2004)
- Adviesbureau KOAD, eindrapport: "Evaluatie van de cursussen stralingsbescherming 4 M voor medisch specialisten" (november 2008)
- Gezondheidsraadrapport GR 2008/06 "Opleiden van deskundigen op het gebied van stralingsbescherming"
- ICRP 133: Education and Training in Radiological Protection for Diagnostic and Interventional Procedures

Start ]

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 3M
Niveau 4A
Niveau 4B
Niveau 4M
Niveau 5A
Niveau 5B
Niveau 5M

laatst gewijzigd op 07-apr-2012

Wet- en regelgeving

- Artikel 54, 63 en 132 uit het Besluit stralingsbescherming (staatsblad jaargang 2001)
- Wet BIG, artikel 36
- Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radio-actieve stoffen en toestellen
- Wijziging Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen en de Regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers
- Wet op bijzondere medische verrichtingen

Opinie

- "Moeten medisch specialisten een cursus stralingshygiëne volgen?" door Harold Sanders en Eduard Mooyaart
- "Stralingshygiene 4A; zin en onzin" door Max Wellens

Toelichting en interpretatie

"Regelgeving medische toepassing röntgenapparatuur" door Prof.dr.mr. H.W.A. Sanders

Nieuwe eindtermen

Het ministerie van VWS heeft een project laten starten om het Gezondheidsraadrapport GR 2008/06 (zie boven) te implementeren in de opleiding stralingshygiëne voor medisch specialisten. In dit project worden nieuwe eindtermen geformuleerd voor deze opleiding. Meer informatie over dit project vindt u op de pagina eindtermen medisch specialisten.