Project eindtermen cursus stralingshygiëne voor medisch specialisten

Het ministerie van VWS heeft een project laten starten om het Gezondheidsraadrapport GR 2008/06 (zie niveau 4M) te implementeren in de opleiding stralingshygiëne voor medisch specialisten. In dit project worden nieuwe eindtermen geformuleerd voor deze opleiding.

In februari 2011 heeft VWS de opleiders uitgenodigd om deel te nemen aan aan deze projectgroep: uitnodigingsbrief.

De achtergrond en aanleiding voor dit project staat (onder meer) beschreven in het door VWS opgestelde Programma van eisen.

Het project is toegekend aan de groep Straling van de AMD van de Radboud Universiteit Nijmegen.

MEDRAPET 21 APRIL 2012

Een van de werkgroepleden, Simon van Dullemen, gaat naar Athene voor het deelnemen aan de MEDRAPET workshop. De overige leden zullen hem vragen en commentaar aanleveren zodat hij als spreekbuis kan fungeren.

Documenten

- MEDRAPET workshop programma

- MEDRAPET werkdocument

- MEDRAPET formulier voor aanleveren commentaar

Start ]

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 3M
Niveau 4A
Niveau 4B
Niveau 4M
Niveau 5A
Niveau 5B
Niveau 5M

laatst gewijzigd op 07-apr-2012