Stralingsdeskundigheid niveau 3

Zoals het er nu uit zie gaat per 2013 de term "niveau 3 deskundige" officieel verdwijnen, en wordt deze vervangen door de naam Stralingsbeschermingsdeskundige Basis. Maar in de praktijk zal de oude term nog wel een tijdje nagalmen, net zo als de naam "C-deskundige".

Als oefenmateriaal voor het niveau 3 examen staan hier de oude niveau 3 examens.

Voor de cursisten van de niveau 3 cursus in Nijmegen staan hier de presentaties van de niveau 3 cursus van het voorjaar 2012.

Start ]

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 3M
Niveau 4A
Niveau 4B
Niveau 4M
Niveau 5A
Niveau 5B
Niveau 5M

laatst gewijzigd op 18-apr-2013